Usluge i prava koje građani ostvaruju, a koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije su:
 Usluge i prava koje finansira lokalna samouprava
 • jednokratna novčana pomoć
 • trenutna novčana pomoć
 • posebna novčana pomoć
 • naknada troškova pogrebnih usluga
 • naknada troškova prevoza
 • naknada troškova ishrane
 • naknada troškova dnevnog boravka
 • naknada troškova za udžbenike i pribor
 • pravo na opremu za smeštaj korisnika u ustanovu socijalne zaštite ili porodicu
 • naknada troškova privremenog smeštaja u prihvatilištu i prihvatnoj stanici
 • naknada troškova socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima
 • naknada  troškova socijalne ishrane.
 • pomoć u kući
 • socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima
 • dnevnog centar za decu i mlade
 • mobilni tima radi neodložnih intervencija i smeštaja u kriznim situacijama pojedinca i porodice
 • personalni asistent
 • savetovalište za brak i porodicu

 


© 2021 Art & Blues Family. All Rights Reserved.