Pomoć u kući

 

 

Aktivnosti usluge pomoć u kući usmerene su ka jačanju, razvijanju i očuvanju potencijala korisnika, odnosno pripremi korisnika za održiv nezavisan život.
Aktivnosti usluge pomoći u kući realizuju se u skladu sa svrhom usluge, karakteristikama korisničke grupe, kapacitetima korisnika, individualnim planom i, u skladu sa procenom potreba korisnika i obuhvataju sledeće:

 

 1. Pomoć u obezbeđivanju ishrane, uključujući po potrebi: nabavku namirnica, obezbeđivanje gotovih obroka, priprema lakih obroka, priprema osvežavajućih napitaka;
2. Pomoć u održavanju lične i higijene stana, uključujući po potrebi: pomoć pri oblačenju i svlačenju, umivanju, kupanju, pranju kose, češljanju, brijanju, sečenju noktiju, pranju i održavanju posteljine, odeće i obuće, održavanju čistoće prostorija, sudova i uređaja u domaćinstvu;
3. Pomoć u zagrevanju prostorija, uključujući po potrebi: loženje vatre, čišćenje peći, pomoć u nabavci ogreva;
4. Pomoć u zadovoljavanju socijalnih, kulturno-zabavnih i drugih potreba, uključujući po potrebi: pomoć pri kretanju unutar i van kuće, nabavku novina i knjiga, iniciranje socijalnih kontakata i uključivanje korisnika u prigodne kulturne aktivnosti u lokalnoj zajednici, staranje o plaćanju el. energije, telefona, komunalija i sl;
5. Pružanje podrške prilikom transporta radi odlaska u zdravstvene, obrazovne, verske i druge ustanove;
6. Posredovanje u obezbeđivanju različitih vrsta usluga, uključujući po potrebi: posredovanje u popravci vodovodnih, električnih i drugih instalacija, stolarije, uređaja za domaćinstvo, krečenju stana i drugih usluga;
7. Pružanje osnovne zdravstvene nege, uključujući po potrebi: kontrola uzimanja lekova, kontrola vitalnih funkcija (merenje krvnog pritiska, temperature, pulsa, nivoa šećera u krvi), pomoć pri kretanju, odlasku i korišćenju toaleta, jednostavna masaža, davanje lekova u oči/uši/nos, nega dekubitusa, nabavka lekova prepisanih od strane kvalifikovanih medicinskih stručnjaka, odvođenje na lekarske preglede;
8. Saniranje i negu manjih povreda;
9. Usluge stručnog radnika: savetodavni rad, pomoć i ostvarivanje određenih prava iz oblasti socijalno-zdravstvene zaštite, psihosocijalna podrška.

Pravilnik za pomoć u kući

Centar za socijalni rad nakon prijema zahteva za uslugu pomoć u kući odlučuje o istom i izdaje uput korisniku. Uslugu pomoći u kući pruža ovlašćeni pružalac usluge.

 

Attachments:
Download this file (ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА ПОМОЋ У КУЋИ.doc)Obrazac zahteva za pomoć u kući[Obrazac zahteva za pomoć u kući]89 kB

© 2021 Art & Blues Family. All Rights Reserved.