Zaposlena i angažovana lica

Na osnovu člana 8. Uredbe o postupku pribavljanja saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje (''Sl. glasnik RS'' br. 159/2020) korisnik javnih sredstava je u obavezi da podatke o broju zaposlenih i radno angažovanih lica učini javno dostupnim, isticanjem na svojoj internet prezentaciji ili na drugi odgovarajući način.

 

Podatak od dana 25.06.2021. godine

Struktura zaposlenih i angažovanih lica

stručna sprema

broj sistematizovanih radnih mesta prema nivou kvalifikacija

broj zaposlenih na neodređemo vreme

broj zaposlenih na određeno vreme u svojstvu pripravnika

broj zaposlenih na određeno vreme po bilo kom osnovu (izuzev u svojstvu pripravnika)

broj lica angažovanih van radnog odnosa

visoka

15

7

0

 2

 2

viša

2

0

0

 0

 0

srednja

 5

2

0

 1

 2

niža

 0

0

0

 0

 0

ukupno

 22

9

0

 3

 4

 

Struktura odliva i priliva zaposlenih

stručna sprema

ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme kojima je radni odnos prestao po bilo kom osnovu u prethodnoj kalendarskoj godini (2020)

ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvo pripravnika u prethodnoj kalendarskoj godini

broj lica za koja nije realizovana dobijena saglasnost Komisije u prethodnoj kalendarskoj godini

ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika u okviru dozvoljenog procenta od 70% u tekućoj kalendarskoj godini

ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme iznad 70% u tekućoj kalendarskoj godini

visoka

 1

1

0

 0

 0

viša

 1

0

0

 0

 0

srednja

 0

0

0

 0

 0

niža

 0

0

0

 0

 0

ukupno

 2

1

0

 0

 0


© 2021 Art & Blues Family. All Rights Reserved.